Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

Kdo je Váš obchodní partner?

ADRENA-LIN s.r.o.

U Hradiska 29

790 00. Olomouc

telefon: +420 687 154 145

fax: +420 608 806 112

e-mail: Adrena-lin@email.cz

 

1. Platnost

Všechny dodávky a výkony společnosti ADRENA-LIN s.r.o. se uskutečňují výhradně na základě následujících obchodních podmínek a to vždy podle aktuálního vydání těchto podmínek platného k datu uzavření smlouvy.

Obchodní podmínky, které se od těchto odlišují, nebo jsou k nim v protikladu, nebudou uznány s výjimkou těch, které byly společností ADRENA-LIN s.r.o. písemně potvrzeny.


2. Uzavření smlouvy

Smluvní vztah automaticky vzniká objednáním služeb objednatelem – klientem, a / nebo vyplněním registračního formuláře. V případě, že nám zákazník zašle svoji objednávku, zavazuje se k odběru objednaného zboží, nebo služeb.

Veškeré objednávky přijaté prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě ADRENA-LIN s.r.o., telefonicky, e-mailem, nebo osobním objednáním na provozovnách ADRENA-LIN s.r.o. jsou až na vyjímky akceptovány jako závázný a neodvolatelný návrh objednávajícího na objednání zboží, či služeb, které jsou uvedeny v objednávce, a to za podmínek, které jsou uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách a u jednotlivých popisů objedného zboží či služeb.

Jsou-li při on-line objednávce zákazníkem špatně zadány údaje, nabídne mu ADRENA-LIN s.r.o. protinabídku, o které se zákazník rozhodne, zda-li ji přijme. Pokud ADRENA-LIN s.r.o. objednávku nepřijme, informuje o tom zákazníka. Rozhodnutí o přijetí objednávky může být nahrazeno dodáním zboží nebo služeb a / nebo vystavením faktury a / nebo výkonem požadované služby.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3. a) Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží, nebo jejich zkreslením vystavuje možnosti poškození dobrého jména   prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání. 

3. b) Veškeré objednávky provedené prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě ADRENA-LIN s.r.o., telefonicky, e-mailem, nebo osobním objednáním na provozovnách ADRENA-LIN s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu. 

3. c) Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v   okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

 
4. Ceny

Katalogové ceny jsou platné při internetových objednávkách i při odběru zboží či služeb v provozovnách ADRENA-LIN s.r.o. Konečné ceny jsou včetně DPH a poštovného. V případě, že vinou ADRENA-LIN s.r.o. došlo k omylu nebo nedostatku při popisu zboží, nebo služby, případně jejich ceny, zachováváme si právo na jejich opravu. V tomto případě budeme zákazníka obratem, jakmile chybu zjistíme, informovat o změnách v údajích. Zákazník se dále rozhodne, zda objednávku znovu potvrdí, nebo od ní odstoupí.


5. Zasílání

Při telefonické nebo internetové objednávce, to je při nákupu bez účasti spotřebitele přecházejí rizika zničení, ztráty, nebo poškození zboží stejně jako finanční riziko odesláním zboží z pověřené osoby na zákazníka. Totéž platí i pro riziko zpožděného dodání zásilky.

Dodací lhůty:

        - „Dávka adrenalinu“ – dárkové balení tandemového seskoku

            PPL                     48 hodin

            Obchodní balík     48 hodin

            Dobírka               4-14 dní

-        Zboží vedené skladem u ADRENA-LIN s.r.o. je zpravidla dodáno během 2-6 pracovních dní

-         Další zboží dle skladové karty výrobce na skladě u výrobce je zpravidla dodáno během 8-14 pracovních dní

-         U výrobků zhotovovaných na zakázku, jako například padáky a  postroje, se může dodací lhůta bez zavinění ADRENA-LIN s.r.o. lišit až o 50 % od písemně potvrzeného termínu.  

ADRENA-LIN s.r.o. neručí za zpožděné dodání způsobené vinou třetí osoby (pošta, kurýrní služba, výrobce).


6. Dočasné ponechání vlastnictví

U smluv se spotřebitelem si ponecháváme vlastnictví zaslaného zboží až do úplného splacení zmíněného zboží.

U smluv s podniky si ponecháváme vlastnictví zaslaného zboží až do příjmu veškerých plateb s tímto zbožím spojených.


7. Storno podmínky a právo na vrácení zboží

JUMP-TANDEM s.r.o. svým zákazníkům poskytuje v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodů. 

„Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky veškeré zboží  ze sortimentu ADRENA-LIN s.r.o.“

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů. 

Podmínky pro vrácení peněz

1. Zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno

    zákazníkům.

2. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.

Z možnosti navrácení je dále vyjmuto zboží, které bylo pro zákazníka zhotoveno na zakázku nebo jinak individuálně konfigurováno nebo objednáno. Částku za zpětné odeslání zboží hradí zákazník. To neplatí v případě, že zaslané zboží neodpovídá objednanému. Při poškození nebo ztrátě zboží nebo jiné nemožnosti zpětného odeslání ze strany zákazníka, je tento povinen odpovídající snížení hodnoty nahradit. Tato suma může být odečtena od navrácené částky.

 

8. Vyhrazení práva nedodání zboží, nebo služby

Jestliže ADRENA-LIN s.r.o. zjistí po uzavření smluvního poměru, že objednané zboží, nebo služba není již k dispozici nebo z právních důvodů není možné jejich zaslání nebo uskutečnění, může ADRENA-LIN s.r.o. od smlouvy odstoupit. Doposud obdržené platby navrátíme neprodleně po odstoupení od smlouvy.


 9. Záruční podmínky

Společnost ADRENA-LIN s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Společnost ADRENA-LIN s.r.o. se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené: 

   - neodborným použitím zařízení

   - mechanickým poškozením nebo opotřebením

   - živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

   - jinými vnějšími vlivy


9. a) Délka záruky

Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční lhůta delší. (u použitého zboží půl. roku).


9. b) Délka platnosti poukazu na tandemový seskok v dárkovém balení tandemového seskoku „Dávka adrenalinu“

Platnost poukazu na tandemový seskok, tandemový seskok s video dokumentací a tandemový seskok s foto dokumentací je jeden rok od data vystavení poukazu. Využití poukazu je možné pouze v době tzv. letecké sezóny, od prvního víkendu v dubnu do posledního víkendu v říjnu každého roku.

Platnost poukazu nelze prodloužit.


10. Poškození při transportu

Prosím zkontrolujte každou zásilku při přijetí zda je kompletní a nepoškozená. Jestliže vám balíček přijde poškozen, nebo opraven páskou transportního podniku, prosím reklamujte toto ihned u dodavatele a nechte si to písemně potvrdit.

V případě pochybností odmítněte zásilku převzít a spojte se s námi. Postaráme se pak o co nejrychlejší zaslání náhradní zásilky.


11. Ochrana osobních dat

Předání vašich osobních dat na neoprávněné třetí osoby mimo ADRENA-LIN, s.r.o. je ze zákona vyloučeno. S Vaším souhlasem použijeme Vaše data pro to, abychom Vám ulehčili užití našich internetových stránek a budovali naši nabídku a služby dle Vašich potřeb. S Vaší pomocí můžeme pro Vás například zjednodušit průběh budoucích objednávek.

ADRENA-LIN, s.r.o. zaručuje, že prostřednictvím objednávky získaná data zpracuje, uloží a použije pouze ve spojitosti s danou objednávkou a pro interní obchodní výzkum a vlastní marktingové účely.

ADRENA-LIN, s.r.o. předá data jen na objednávce zúčastněným partnerům. Pokud zákazník s použitím osobních dat pro interní účely ADRENA-LIN, s.r.o. nesouhlasí, může tomu kdykoliv zasláním odpovídajícího emailu na Adrena-lin@email.cz zabránit.

TANDEMOVÉ SESKOKY, VIDEODOKUMENACE SESKOKŮ, FOTODOKUMENTACE SESKOKŮ, KURZY AFF, KURZY IFF A KURZY S AUTOMATICKÝM OTEVŘENÍM PADÁKU


12. „Dávka adrenalinu“ – dárkové balení tandemového seskoku, video a

        fotodokumentace a kurzů parašutismu

Na tandemové seskoky, video, fotodokumentaci a kurzy parašutismu můžete obdržet poukaz v dárkovém balení „Dávka adrenalinu“, nebo elektronicky vystavený poukaz „elektronickou letenku“. Vámi zaslané peníze za poukaz v dárkovém balení, nebo elektronicky vystavený poukaz vrátíme pouze po oboustranné dohodě a jen v námi uznaných případech.

 

13. Předpoklady seskoků

Veškerých aktivit se osoba, která bude čerpat službu či služby, zúčastňuje pouze na vlastní   odpovědnost a je zcela na zvážení osoby, určené k čerpání služby, zdali může ze zdravotního   hlediska danou aktivitu absolvovat. Veškerá omezení k dané službě jsou uváděna v bodě 14. a objednavatel prohlašuje, že je s nimi seznámen a případně s nimi seznámil osobu, která bude seskok absolvovat.


14. Podmínky pro seskoky

Pro tandemový seskok, seskok kurzu AFF, IAFF nebo pro seskok s automatickým otevřením padáku musí být každý klient fyzicky zdráv a nesmí trpět žádnou z následujících nemocí, které by ho, nebo jiné osoby mohly přivést během seskoku do nebezpečných situací: epilepsie, záchvaty, opakované omdlívání, ztráty zraku, srdeční problémy, těžká mentální nemoc, závislost na drogách nebo alkoholu. Osoby zabývající se parašutismem by měly být přiměřeně fyzicky zdatné a neměly by trpět nadváhou (max. 100 kg) přiměřeně k jejich věku (min. 8 let) pohlaví a výšce. Pokud klient nesplňuje daná kritéria, musí se prokázat lékařským potvrzením povolujícím parašutismus.

Tandem:

· tělesná váha max. 100 kg

· výška max. 200 cm

· výška min. 120 cm

· věk min. 8 let

· v případě nezletilých (8-18 let) písemný souhlas rodiče, nebo zákonného poručníka

 Kurzy:

· tělesná váha max. 100 kg

· aktuální lékařské vyjádření, které povoluje parašutismus

· věk min. 15 let

· v případě nezletilých (15-18 let) písemný souhlas rodiče, nebo zákonného poručníka

 

15. Garance termínu

Termín seskoku je třeba rezervovat s dostatečným předstihem. Na seskok se prosím dostavte nejpozději ¾ hodiny před plánovaným startem. Pokud se dostavíte později pravděpodobně již nestihnete boarding před nástupem do letadla a váš termín seskoku může propadnout. Na seskok si, prosím, vyhraďte tři hodiny od plánovaného termínu startu letadla..


16. Přesun termínu kvůli počasí, vyšší moci nebo neobsazenosti termínu 

Seskoky musí být prováděny s ohledem na letecký zákon, předpis V–PARA–1 a předpis L-2.

Pokud je dodavatel povinen uposlechnout příkazu, který znemožní nebo omezí možnost provedení seskoku, nebo je provedení seskoku znemožněno nebo omezeno povětrnostními vlivy nebo vyšší mocí, nenese ADRENA-LIN, s.r.o. za snížení rozsahu služeb nebo jejich kvality odpovědnost.

Ve všech případech uvedených v bodě 15 se ADRENA-LIN, s.r.o. nebude podílet na nákladech spojených s cestou klienta, ani s cestou klienta na absolvování seskoku v náhradním termínu ani na žádných dalších nákladech klienta. 

ADRENA-LIN, s.r.o. si vyhrazuje právo přesunout sjednaný termín z důvodu nedostatečné obsazenosti letadla. Ne však později než 24 hodin před plánovaným termínem.


17. Stornování termínu seskoku ze strany klienta

Pokud klient termín seskoku zruší později než 24 hodin před plánovaným seskokem, pak nevratná záloha činí 500Kč.

Pokud se klient bez předchozího upozornění nedostaví ve sjednaném termínu na seskok, vyhrazuje si ADRENA-LIN, s.r.o. právo na náhradu vzniklé škody ve výši 100% objednaných služeb.


18. Jmenování náhradníka (náhradníků)

V případě, že se nemůžete v termínu na Vámi objednanou službu dostavit, máte právo jmenovat za sebe náhradníka, který za Vás může objednanou službu využít. Tato osoba musí splňovat stejné podmínky jako vy.

 
19. Platební podmínky

Platba za zboží může být uskutečněna buď před předáním zboží na bankovní účet, při předání zboží, nebo na základě faktury. Standardní splatnost faktury je 14 dní.


 20. Různé

Jestliže se jedotlivé podmínky smlouvy uzavřené na základě těchto všeobecných obchodních podmínek stanou zcela nebo částečně neplatnými, nebo v budoucnu svoji platnost pozbydou, neměla by tímto být platnost smlouvy jako celku dotčena. V takovém případě se smluvní strany zavazují najít za právně neplatnou podmínku, podmínku právně platnou.


21. Právní podklad

Všechny právní vztahy mezi ADRENA-LIN, s.r.o. a klientem, stejně jako současné všeobecné obchodní podmínky se řídí dle obchodního zákoníku a českého práva.

 

22. Reklamační řád

obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb.,  Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"),  upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky. 

•  Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době. 

•  Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím. 

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během  záruční doby.

Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají: 

•    pokud nebyla vada reklamována v záruční době 

•    při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím 

•    při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích 

•    při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze 

•    porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil 

•    poškozením zboží působením živlů 

 Záruční doba 

 

Kupující má zejména:

•    právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

•    právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží 

•    právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží 

•    právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci 

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci zpět. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady. 

Reklamaci uplatněte na adrese ADRENA-LIN, s.r.o.,U Hradiska 29, 790 00 Olomouc. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení u dodavatele, které je povinen vyřídit do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele.

 

O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky. 

Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě obecně, získáte na: Adrena-lin@email.cz nebo tel: 758 459 536


23. ZÁNIK NÁROKU NA POSKYTNUTÍ SLUŽBY
Pokud dojde ke ztrátě, odcizení, znehodnocení, či jinému případu, kdy se klient nemůže prokázat platným poukazem na tandemový seskok, zaniká mu tímto nárok na poskytnutí služby a to i v případě, že disponuje originálem faktury, či dokladem o zaplacení.

24. POJIŠTĚNÍ

 

Poskytovatel těchto služeb je pojištěn v rozsahu:

  • Odpovědnost za škody našich instruktorů
  • Úraz vzniklý během konání sportu
  • Odpovědnost za škody ČR a SR

 

Tyto podmínky se vztahují na všechny námi poskytované sporty.